Oferta

Zakres oferowanych usług:

• usługi badania sprawozdań finansowych
• usługi przeglądów sprawozdań finansowych
• wyceny aktywów i pasywów spółek przekształcanych, wyceny akcji oraz badania planów przekształcenia jednostek gospodarczych
• usługi typowo księgowe
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• prowadzenie książki przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
• rozliczenia miesięczne i roczne: podatku dochodowego, podatku VAT
• sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT i VAT
• deklaracje ZUS wysyłane drogą elektroniczną za pomocą programu PŁATNIK
• sprawy pracownicze
• listy płac
• karty wynagrodzeń
• podatek dochodowy od pracowników
• sporządzanie umów o pracę i Świadectw pracy
• sporządzanie PIT-11 i PIT-8B
• udzielanie bieżącej informacji o przepisach prawnych
• wyprowadzanie zaległości księgowych